Πολιτική Ποιότητας


H εταιρία «Epsilon HR A.E.» ιδρύθηκε το 2016 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέλος του ομίλου εταιριών της Epsilon Net αποτελεί τον ηγέτη στο χώρο της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, θέτοντας νέα δεδομένα και ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη στην αγορά των πληροφοριακών συστημάτων.

Κινείται με ευελιξία προσφέροντας ένα μοναδικό portfolio προγραμμάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης που αναδεικνύει την καινοτομία και καλύπτει τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης.

Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Epsilon HR A.E. αποτελούν:

  • Η άριστη τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
  • Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με την πλήρη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών με ολοκληρωμένες λύσεις (άριστη σχέση ποιότητας - τιμής)
  • Η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Η άριστη σχέση και συνεργασία με τους προμηθευτές για υψηλά πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και τη δημιουργία ανάλογης κουλτούρας είναι το στελεχιακό δυναμικό της Epsilon HR A.E. με εμπειρία, εξειδίκευση, συνέπεια, εργατικότητα, τεχνογνωσία και ικανότητα χειρισμού πληροφοριακών, τεχνικών θεμάτων και του ανθρώπινου παράγοντα, με προσοχή και αποτελεσματικότητα.

Βασικά στοιχεία της λειτουργίας της Epsilon HR A.E. αποτελούν:

  • Η άριστη εσωτερική οργάνωση της εταιρίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της πληροφορικής για την αναζήτηση νέων τεχνολογικά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές από αξιόπιστους προμηθευτές, με στόχο την μεταφορά αυτών των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς τους πελάτες
  • Η δέσμευση για ακριβή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών των πελατών
  • Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία συντάσσει κάθε χρόνο σχέδιο δράσης, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις στρατηγικές επίτευξης αυτών για τα επόμενα έτη.

Η Epsilon HR A.E. για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων εντός των πλαισίων της πολιτικής της επέλεξε ως σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας και τεκμηρίωσης το πρότυπο ISO 9001:2015, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015